Bine aţi venit!

Citiți Cuvântul lui Dumnezeu revelat în Noul Testament!

       FIŢI  BINECUVÂNTAŢI  DE  DUMNEZEU!

                                                                                                                                                                Suntem bucuroşi să putem împărtăşi cu  dumneavoastră idei şi principii  al căror fundament este Sfânta Scriptură. Recomandăm oricui să testeze toate ideile abordate prin raportarea lor la textele Bibliei!

            Accesând  titlurile  şi  domeniile  înregistrate în  coloana   din  partea dreaptă   a blogului  veţi putea  afla multe lucruri  importante şi relevante  despre noi,  despre activitatea noastră  precum şi alte informaţii  specifice  vremurilor   în care trăim evaluate desigur din perspectiva   Sfintelor Scripturi.

       În calitate de credincioşi ai lui Dumnezeu ştim că Tatăl nostru  ceresc  ne învață să iubim oamenii din jurul nostru şi prin tot ceea ce facem să promovăm în lumea noastră atât de instabilă principiile, valorile  şi interesele Sale, aşa cum le descoperim în Biblie. Acesta este fundamentul pe care construim în ceea ce priveşte  relaţiile  şi implicaţiile personale în contextul  societăţii oraşului nostru AIUD.

       Rugaţi-vă împreună cu noi, Dumnezeu să binecuvânteze municipiul AIUD

– cu oameni temători de Dumnezeu, cinstiţi şi morali;

– cu familii  credincioase  care    să- şi  crească  copiii în  lumina  principiilor şi valorilor  Cuvântului dumnezeiesc revelat pe paginile Bibliei;

– cu familii puternice datorită bunei înţelegeri între soţ şi soţie, între părinţi şi copii;

– cu instituţii în care să funcţioneze principiile dreptăţii, onestităţii  şi respectului pentru oameni;

– cu prosperitate materială şi locuri de muncă astfel încât  fiecare  să poată  avea pâinea cea de toate zilele;

– cu sănătate trupească şi sufletească;

– cu protecţie divină faţă de răul de orice natură;

Fie ca Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, Mântuitorul nostru iubit Isus Hristos şi Duhul Său Cel Sfânt, să binecuvânteze AIUDUL cu mântuire!